Wat kost het om een wespennest te verwijderen?


wespennest verwijderen kosten

Als veel wespen in de tuin zoemen of zelfs op dakbalken of in rolluikkasten nestelen, is dit niet alleen vervelend voor de mens, maar kan het zelfs risico’s met zich meebrengen. Af en toe bouwen de dieren hun nesten ook in woelmuis- of mollengangen en worden zo een gevaar voor spelende kinderen. Dan is er maar één manier om het uit te schakelen. Wat dit kost en hoe dit veilig kan gebeuren, verduidelijken we in een interview met de kostencontrole-expert.

Wat kost het om een wespennest te laten verwijderen?

Kostencontrole: De kosten voor het verwijderen van een wespennest kunnen sterk variëren, omdat deze afhankelijk zijn van verschillende factoren. In het algemeen zult u tussen 50 en 200 EUR moeten betalen voor de professionele verwijdering door een verdelger.

Overzicht van de kosten Prijs
Hervestiging van wespennest 100 – 200 EUR
Verwijdering van het wespennest door een verdelger 50 – 200 EUR, afhankelijk van de grootte en de plaats van het nest
Verplaatsing door een imker meestal gratis

De prijzen voor de insectenverdelger hangen onder andere af van hoe snel het nest moet worden verwijderd. Veel verdelgers bieden hun diensten ook aan in het weekend en ’s nachts. Dit is echter, evenals een afspraak op dezelfde dag, meestal verbonden met een toeslag.

wespennesten moeilijk bereikbaar

Wespennesten zijn vaak moeilijk te bereiken…

Wespennesten bevinden zich vaak op moeilijk bereikbare plaatsen. Als je je nieuwe kamergenoten niet meteen ontdekt hebt en de wespenkolonie heeft al een behoorlijke omvang bereikt, dan heeft dat ook gevolgen voor de kosten.

Voor een kostenvergelijking bieden gerenommeerde insectenbestrijdingsbedrijven de mogelijkheid van een niet-bindende kostenraming.

Bijenhouders zijn niet verplicht om te helpen, maar ze doen dat vaak om redenen van dierenwelzijn. Ze kunnen de wespennesten met hun speciale uitrusting herplaatsen en doen dit meestal gratis.

Waarom zou ik een dure ongediertebestrijder inhuren?

Kostencontrole: Professionele bestrijders verwijderen het wespennest snel en veilig voor mens en dier. De expert kent de verschillende wespensoorten, hun specifieke gedrag en de juiste methoden. Ze hebben ook de nodige beschermingsmiddelen.

Vrijhangende nesten worden meestal volledig door hem verwijderd en, indien mogelijk, herplaatst. Als de nesten zich in nissen of holtes bevinden, zoals de rolluikkast, gebruikt de expert insecticiden. Deze zijn effectiever dan producten die vrij verkrijgbaar zijn in de winkel. Tegelijkertijd worden andere levende wezens beschermd door een juiste toepassing.

Kan ik het nest zelf verwijderen?

Kostencontrole: Dit is mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Hiervoor kunt u in bouwmarkten speciale wespensprays en -schuimen verkrijgen. Deze kosten ongeveer 15 euro en beloven snelle hulp in de strijd tegen de gestreepte buizerds.

Aangezien u echter meestal niet over voldoende beschermende kleding beschikt en de nodige vakkennis, kan het gevaarlijk zijn om deze zelf uit te trekken. Ook de middelen zijn niet zonder slag of stoot:

zelf wespennest verwijderen

Het is niet raadzaam om zelf een wespennest te verwijderen.

De preparaten bevatten uiterst giftige stoffen die niet alleen wespen, maar ook mensen, huisdieren, vogels, bijen en andere insecten kunnen schaden. Je mag ze dus nooit in de buurt van dieren of mensen gebruiken.

 • De voorbereidingen werken niet direct. De bewoners van het nest en de wespen die daar net terugkomen reageren zeer agressief, wat voor u pijnlijk kan zijn. Draag daarom voldoende beschermende kleding.
 • Zelden worden alle wespen gedood tijdens de eerste toepassing. De overlevende insecten zijn extreem geïrriteerd en kunnen een gevaar worden.

Let op: De producten zijn zeer giftig voor waterorganismen en vissen en mogen niet in het grondwater terechtkomen.

Werkt de begassing van een nest op zichzelf?

Kostencontrole: Wij raden deze vaak aanbevolen methode niet aan. De rook die wordt binnengebracht maakt de dieren zeer agressief; zonder pijnlijke steken gaat het bijna nooit af. Bovendien bestaan wespennesten uit een dunne, papierachtige substantie die zeer ontvlambaar is. Vaak eindigt het roken met een bezoek van de brandweer, die een ongewenste brand voor u moet blussen tegen een vergoeding.

Hoe wordt een wespennest hervestigd?

Kostencontrole: Deze optie is alleen toegestaan met toestemming van de natuurbeschermingsautoriteiten. De beste tijd is in het vroege voorjaar, als het nest nog klein en handig is.

Zelfs als u de kleine dieren wilt verplaatsen, moet u een specialist om hulp vragen. Ze snijden het nest af en vervoeren het in een bijenkast. Als de kolonie vrij groot is, worden de vliegende werkers met een speciaal apparaat opgezogen en het nest wordt dan zorgvuldig hervestigd zodat het geen schade ondervindt.

Idealiter wordt het nest minstens vier kilometer verderop hervestigd. Dit betekent dat de werkers de weg naar de oude broedplaats niet meer terugvinden. Het nieuwe huis van je vroegere huisgenoten moet weg zijn van de nederzettingen, want de wespen reageren in eerste instantie extreem agressief en vallen mensen of dieren aan.

Als u geen imker vindt om het wespennest te verplaatsen, moet u rekening houden met kosten tussen 50 en 100 EUR voor deze zeer diervriendelijke maatregel, afhankelijk van de grootte van het nest.

Kan ik de brandweer bellen om wespen te laten verwijderen?

Kostencontrole: De brandweer kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden ingeschakeld. Dit geldt bijvoorbeeld in het geval van acuut gevaar voor personen in de openbare ruimte (speeltuinen, parken). Als er echter “gevaar dreigt”, kunt u de brandweer ook als privépersoon om hulp vragen.

Hiervoor moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • De brandweer zal alleen ingrijpen als er niet snel genoeg een deskundige aanwezig is.
 • Er moet een concreet gevaar uit het wespennest komen. Het operationeel hoofd is verantwoordelijk voor de beoordeling.
 • Hij zal het nest alleen verwijderen als de wespen niet in bedwang kunnen worden gehouden door bijvoorbeeld barrièremaatregelen en een ernstig gevaar vormen.

Moet de verhuurder betalen voor de verhuizing?

groot wespennest

Als het wespennest het gebruik van het terrein belemmert, kan de verhuurder verzoeken om het wespennest te verwijderen uit

Kostencontrole: Als het gebruik van de tuin of het balkon wordt belemmerd door een wespennest, kunnen de huurders eisen dat deze wordt verwijderd of dat de verhuurder ervoor betaalt. U kunt echter niet zomaar een specialist inhuren en vergoeding van de kosten eisen. Neem daarom contact op met uw huisbaas en vraag om de insecten te verwijderen.

Als je huisbaas de zaak niet regelt, kun je de huur met maximaal twintig procent verlagen. Raadpleeg vooraf een advocaat of de huurdersbeschermingsvereniging.

Wanneer kan een wespennest worden verwijderd?

Kostencontrole: Volgens artikel 39, lid 14, van de federale natuurbeschermingswet mogen wespen, zoals alle wilde dieren, niet worden gestoord in hun ontwikkeling. Wespennesten kunnen daarom alleen met een goede reden worden verwijderd. Het verwijderen van hoornnesten is zelfs in principe verboden.

Bij wespen is de soort ook doorslaggevend: in de regel worden alleen de Duitse wesp en de sluipwesp verstoord en mogen alleen de nesten van deze soorten worden verwijderd. Als leek is het echter zeer moeilijk om deze snipwespen ondubbelzinnig te identificeren. U moet dus een deskundige raadplegen.

Soms is het echter onvermijdelijk om een nest te verwijderen of te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat kleine kinderen of mensen met allergieën in een huis wonen waar de gestreepte buizerds zich hebben gevestigd. Bel in dit geval een verdelger die deze taak professioneel zal overnemen.

Als het nest zich in een weinig gebruikte tuin of huiskamer bevindt en u in het warme seizoen met uw huisgenoten in het reine kunt komen, kunt u in de late herfst en winter veilig vrijhangende nesten verwijderen. De wespenkolonie sterft in de herfst, het nest is dan onbewoond en er is geen gevaar meer voor.

Hoe kan ik de tijd tot aan de verwijdering overleven zonder gestoken te worden?

Kostencontrole: Wespen zijn veel minder agressief dan vaak wordt aangenomen. Als u de volgende gedragsregels in acht neemt, kan de tijd tot aan de verwijdering zonder pijnlijke ervaringen worden overleefd door de volgende maatregelen te nemen:

wespen steken

Wespen steken meestal alleen als ze zich aangevallen voelen…
 • Markeer de positie van een ondergrondse kolonie met een stok of tape.
 • Vermijd gewelddadige bewegingen op een afstand van minstens drie meter.
 • Ga niet in het vliegpad van insecten staan en belemmer het niet met voorwerpen.
 • Houd kleine kinderen uit de buurt van het nestgebied.
 • Niet in de toegangsgaten prikken en geen waterstralen op hen richten.
 • Gebruik nooit conventionele insecticiden.
 • Directe wespen naar het ingangsgat via planken of grote doeken bij huizen en deuren. Dit voorkomt dat de wespen onbedoeld het huis binnenkomen.

Raak niet in paniek en vergeet niet dat alle inheemse wespen alleen steken als ze zich bedreigd voelen.

Waarom groeit een wespennest zo snel?

Kostencontrole: In het voorjaar begint alleen de koningin met de bouw van het toekomstige nest. Hiervoor schraapt ze houtvezels af, mengt ze met speeksel en vormt zo’n 20 zeshoekige honingraten. Hierin legt ze haar eitjes en bevrucht ze met sperma, dat ze sinds de paring van de vorige herfst in een zaadzak bewaart. Op dit moment is zelfs een vrijhangend nest nog erg klein.

De larven ontwikkelen zich tot onvruchtbare werkers die het nest verder uitbreiden en larven produceren. De enige taak van de koningin is om voor nakomelingen te blijven zorgen. Door de snelle voortplanting kan het nest in het warme seizoen een behoorlijke omvang bereiken.

In de herfst zorgt de koningin ervoor dat het nest blijft bestaan. Van de nu gelegde eieren komen een groot aantal jonge koninginnen uit. De staatsoprichtende koningin daarentegen sterft, net als haar drones en de arbeiders, voordat het echt koud wordt.

De paringskoninginnen houden een winterslaap onder verrot hout of in gaten in de grond. In het voorjaar zwermen ze uit om een nieuwe staat te vinden en de cirkel van het wespenleven sluit zich.

Recent Posts